Češi patří mezi nejpoctivější národy, tvrdí studie

Češi patří mezi nejpoctivější národy, tvrdí studie

Pokud Češi najdou peněženku s větším obnosem peněz, v téměř osmdesáti procentech případů ji odevzdají. Poctivostí se tak řadí ke skandinávským zemím, Novému Zélandu či Švýcarsku

Poctivost ještě stále není vlastností dob minulých. Nová studie publikovaná v prestižním časopise Science totiž naznačuje, že vlastní čest je pro většinu lidí důležitější, než krátkodobý finanční zisk na úkor jiných. A v České republice to platí téměř dvojnásob.


V rámci rozsáhlého celosvětového výzkumu nastražil tým ekonomů 17 tisíc peněženek ve 40 zemích. Peněženky byly dvojího typu. Některé obsahovaly množství bankovek, kdežto jiné byly téměř prázdné. Po nastražení výzkumníci čekali, jak s nálezem náhodní kolemjdoucí naloží.

Češi patří mezi nejpoctivější národy, tvrdí studieZ výsledků zjistili, že většina lidí „ztracenou” peněženku odevzdá či vrátí. A k jejich překvapení, lidé vracejí spíše ty peněženky, které v sobě mají více peněz.

„Mylně jsme předpokládali, že jsou lidské bytosti sobecké,” řekl první autor studie Alain Cohn z University of Michigan.

„Pravdou však je, jejich sebeobraz čestného člověka je pro ně důležitější, než krátkodobý zisk.“

Česku patří šestá příčka

Ze studie však vyplývá, že chování nálezců se značně různí podle národností. V zemích Skandinávie, především v Dánsku a Švédsku, jsou lidé vůbec nejpoctivější. Dánové v experimentu nahlásili nález peněženky s větším obnosem v téměř 90 procentech případů, Švédové pak zhruba v 85 procentech.

Obyvatelé skandinávských zemí jsou vůbec nejpoctivější Češi patří mezi nejpoctivější národy, tvrdí studie
Obyvatelé skandinávských zemí jsou vůbec nejpoctivější

Třetí, čtvrtá a pátá příčka patří Novému Zélandu, Švýcarsku a Norsku. Nemalým překvapením však je výsledek České republiky. Nahlášením ztracené peněženky s větším obnosem v téměř 80 procentech případů si Češi vysloužili celkové šesté místo. Peněženku bez prostředků pak vrátili ve více než 60 procentech případů.

Peněženku není radno ztratit v Číně, Mexiku či Peru

Některé země světa se mají v otázce poctivosti ještě stále co učit. Kupříkladu jihoamerické Peru je místo, kde ztracená peněženka jen zřídkakdy nalezne cestu ke svému původnímu majiteli, ať již obsahuje peníze či vzduchoprázdno. V obou případech se návratnost pohybuje okolo 13 procent.

Peruánci se o vracení peněženek příliš nestarají Češi patří mezi nejpoctivější národy, tvrdí studie
Peruánci se o vracení peněženek příliš nestarají

Ne příliš lichotivých výsledků dosáhla africká Keňa, kde se neodevzdá ani 20 procent nalezených peněženek. Diskutabilně jsou na tom také Číňané, kteří ztracenou peněženku s obnosem vrátí ve 21 procentech případů.



Raritou výzkumu je Mexiko, které jako jediné potvrdilo hypotézu, že lidé spíše vrátí  peněženku bez peněz. Zatímco prázdné peněženky v Mexiku nalezly majitele z více než dvaceti procent, peněženky s penězi se podobného osudu dočkaly pouze ve 14 procentech případů.