Chová se vaše kočka divně? Možná jste neurotik

Chová se vaše kočka divně? Možná jste neurotik

Nová studie poodhaluje sílu vlivu lidské osobnosti na psychiku koček

Pokud vám přijde, že se vaše kočka chová trošku podivně, asi byste měli kouknout do zrcadla. Dost možná se v ní odráží vaše vlastní duševní nastavení.


Podle nové britské studie totiž existují konkrétní vazby mezi osobnostími rysy chovatelů a psychickými projevy jejich koček.

„Spousta chovatelů koček považuje své mazlíčky za členy rodiny a vytváří s nimi silná sociální pouta,” řekla autorka výzkumu Lauren Finka z Nottingham Trent University deníku The Telegraph.  

Chová se vaše kočka divně? Možná jste neurotik

„Je proto velice dost možné, že zvířata mohou být ovlivněna tím, jak s nimi nakládáme a jak je vedeme. Oba tyto faktory jsou ovlivněny našimi osobnostními rysy.”

Výzkumníci podrobili zhruba tři tisíce chovatelů koček testu takzvané velké pětky (Big Five), kterým se určuje úroveň konkrétních osobnostních rysů. Stanovuje se jím míra svědomitosti, extraverze, otevřenosti vůči zkušenosti, přívětivosti a neuroticismu.

Kočky neurotiků se častěji chovají problematicky. Mazlíčci introvertů se raději schovávají venku

Z výsledků zjistili, že kočky téměř kopírují některé převládající rysy naší osobnosti. Například chovatelé, u nichž se projevuje vyšší úroveň neuroticismu, mají tendenci chovat kočky, které trpí behaviorálními problémy. Tito mazlíčci cítí úzkost či strach, nebo se v jejich chování projevuje stres.

Chová se vaše kočka divně? Možná jste neurotik„Vyšší úrovně neuroticismu u chovatelů byly spojovány s větší šancí, že kočka nemá jasný rodokmen a že má buďto omezený přístup do venovních prostor, nebo jej nemá vůbec,” rozšiřuje problematiku studie.  

Ze zjištění také vyplývá, že kočky introvertů raději tráví čas venku o samotě, kdežto chlupatí mazlíčci přívětivých chovatelů se více socializují s dalšími kočkami.


Přesto však autorka studie dodává, že k hodnotnějším závěrům je třeba ještě spoustu výzkumné činnosti. Především pak je nutno zjistit, do jaké míry lidské osobnostní rysy kočky ovlivňují, a nakolik jsou na vině pouze zvyky chovatele.

Takže pokud vaše chlupatá koule vykazuje nějaké nezvyklé tendence, možná za to mohou pouze vaše podivné rituály.