Domů >> Společnost >> Who a otec u porodu

Otec u porodu: Ministerstvo zdravotnictví porušuje doporučení Světové zdravotnické organizace

Proti zákazu otců u porodu neprotestují jen rodičky či porodní asistentky. Nařízení naráží i na doporučení největší světové zdravotnické autority, WHO

Ministerstvo zdravotnictví České republiky se v posledních dnech uchýlilo k poměrně drakonickým opatřením. Všem otcům zakázalo být u toho, když se jejich děti v porodnici poprvé nadechnou. ONLINE PETICE: Pusťte tatínky k porodu!
Podle slov Ministra Adama Vojtěcha tak instituce reagovala na prosby porodnic, aby se v jejich prostorách nepohybovalo příliš mnoho osob, které by mohly roznášet nový koronavirus. Nicméně, jakkoliv je pochopitelná snaha ochránit zdravotníky, nařízení zákazu otců u porodu se jeví značně kontraproduktivně. Já sám jsem proti opatření napsal otevřený dopis, stejně tak se negativně vyjádřila Liga pro lidská práva, a v neposlední řadě proti nařízení reagují i porodní asistentky sdružené v seskupení UNIPA. Právě porodní asistentky totiž kvůli nepřítomnosti otců u porodu čelí zvýšeným nárokům na práci, které mnohdy hraničí s vysílením.Snaha chránit novorodičky před drastickými pravidly však přesahuje hranice České republiky. Největší světová zdravotnická autorita, World Health Organization (Světová zdravotnická organizace, WHO), vydala doporučení, která stanovují, že:
Ženy mají právo zvolit si kporodu doprovod podle svého uvážení — WHO

Ženy mají právo zvolit si k porodu doprovod podle svého uvážení — WHO

Ať už je rodící matka infikovaná či podezřelá na Covid-19 či nikoliv, má tato práva:
  • Aby s ní bylo jednáno s úctou a respektem
  • Aby směla mít u porodu doprovod podle svého výběru
  • Aby s ní zaměstnanci porodnice srozumitelně komunikovali
  • Aby měla k dispozici nástroje na úlevu bolesti
  • Aby měla možnost vybrat si, kde k porodu dojde, pakliže to možnosti konkrétního místa umožňují
Z doporučení této nadnárodní instituce vyplývá, že aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky jsou naprosto v rozporu se svobodným rozhodováním rodiček. V návaznosti na otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví i otevřenému dopisu porodnicím České republiky proto žádám, aby od těchto drakonických nařízení bylo odstoupeno. 
Vsetínský plavčík Radim Gajdoš se topil v dluzích. Hodil je na matku svého syna